Volitve v organe KLŠ za leto 2017/18

In Novice by klsklub

VOLITVE KLŠ ZA LETO 2018
Upravni odbor Kluba logaških študentov je na svoji redni seji dne 22.10.2017 sprejel sklep o razpisu volitev v organe Kluba logaških študentov za leto 2018.
V skladu z statutom Kluba logaških študentov ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in svetnikov Zveze ŠKIS, Klub logaških študentov sklicuje volitve dne 11.11.2017. Pred volitvami se bo izvedel tudi redni občni zbor. Občni zbor se bo pričel ob 19.30h uri. Takoj po končanem občnem zboru se bodo izvedle tudi volitve v organe KLŠja.
Klub logaških študentov poziva vse študente s stalnim prebivališčem v občini Logatec k kandidaturi v sledeče organe Kluba logaških študentov:
1. PREDSEDNIK
2. UPRAVNI ODBOR (3 ČLANI)
3. NADZORNI ODBOR (3 ČLANI)
4. STALNO RAZSODIŠČE (3 ČLANI)
5. SVETNIK KLŠ za Svet ŠOLS
6. SVETNIK KLŠ za Svet Zveze ŠKIS
Kandidati morajo svojo kandidaturo poslati po priporočeni pošti na naslov: Klub logaških študentov, Tržaška 27, 1370 Logatec s pripisom za volilno komisijo. Kandidati lahko svojo kandidaturo dostavijo tudi osebno na zgoraj navedeni naslov v času uradnih ur (v zaprti kuverti). Kandidatura mora biti poslana najkasneje do 29.10.2017.
Kandidatura mora vsebovati: Ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdila o statusu študenta za tekoče leto ter podpisano izjavo kandidata, da ni član nobene politične stranke ali njenega podmladka.
Kandidat, ki kandidira za mesto predsednika KLŠ mora poleg zgoraj navedenega podati tudi svoj pogled na delovanje KLŠja v letu 2018 (sestavek o programu dela, projektih itd…). Svoj program bodo vsi kandidati za predsednika predstavili na občnem zboru in volitvah.
Posamezen kandidat lahko kandidira za več funkcij v skladu s stautom KLŠ, ki v 80 členu razlaga nezdružljivost funkcij:
Med seboj niso združljive naslednje funkcije:
– funkcija predsednika društva s funkcijo člana nadzornega odbora, funkcijo stalnega razsodnika in funkcijo člana komisije za volitve, imenovanja in splošne zadeve;
– funkcija člana upravnega odbora s funkcijo člana nadzornega odbora ali funkcijo stalnega razsodnika;
– funkcija člana nadzornega odbora s funkcijo stalnega razsodnika;
– funkcija člana stalnega razsodišča s funkcijo tajnika in blagajnika.
– funkcija predsednika društva s funkcijo tajnika in blagajnika;
– funkcija tajnika društva s funkcijo blagajnika;
– funkcija člana nadzornega odbora s funkcijo blagajnika;

Z lepimi pozdravi, Klemen Stoševski – Klub logaških študentov