Kako se včlanim?

Član KLŠ-ja lahko postane vsak študent ali dijak s stalnim prebivališčem v občini Logatec. V času uradnih ur mora po izpolnitvi pristopne izjave (izpolni se jo spodaj) prinesti še originalno potrdilo o vpisu. Pristopno izjavo je moč izpolniti tudi v živo.

PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani študent/študentka izjavljam, da sem v celoti seznanjen/seznanjena s pravicami in dolžnostmi, ki so zapisane v statutu Kluba Logaških Študentov in da po lastni volji in brez vsakega pritiska pristopam h Klubu Logaških Študentov. Obvezujem se tudi, da bom pazil/pazila na klubski inventar, ter na red in čistočo v klubskih prostorih, v skladu s hišnim redom.

Ime in Priimek:

Datum rojstva:

Stalni naslov:

Fakulteta:

GSM:

E-mail:

Splošni pogoji: (Obvezno*)

[recaptcha]