Volitve in Občni zbor 2020/21

In Novice by klsklub

Upravni odbor Kluba logaških študentov je na svoji redni seji dne 10.10.2020 sprejel sklep o razpisu volitev v organe Kluba logaških študentov za leto 2020/2021.

V skladu z statutom Kluba logaških študentov ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in svetnikov Zveze ŠKIS, Klub logaških študentov sklicuje volitve dne 10.11.2020.

Pred volitvami se bo izvedel tudi redni občni zbor. Občni zbor se bo pričel ob 18:00 uri. Takoj po končanem občnem zboru se bodo izvedle tudi volitve v organe KLŠja.

Občni zbor in volitve bodo potekale online preko ZOOM-a, tako da prosimo vse člane da se zaradi dostopa do občnega zbora prijavijo na mail klub.kls@gmail.com do 10.11.2020 do 17:00.